ชื่อ - นามสกุล :นายชูศักดิ์ ทองนาค
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :207 หมู่ 9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
Telephone :089-435388
Email :bossbnkschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา